GHI NHẬN TẤM LÒNG VÀNG

NCT3 tiếp tục được Sở lao động - TB&XH Hà Nội, Hội đồng bảo trợ trẻ em Hà Nội ghi nhận tấm lòng vàng trong công tác từ thiện cho trẻ em Hà Nội !

event-details
event-details
event-details
event-details
  • Gọi điện thoại