MS. TRẦN THỊ HỒNG
 • Vinh danh GĐKD năm 2020
 • Địa chỉ: Thanh Hóa
 • SĐT: 0994.222.223
MR. TÔ VĂN CẢNH
 • Vinh danh GĐKD năm 2020
 • Địa chỉ: Hải Dương
 • SĐT: 0995.888.246
MS. PHẠM THỊ HƯỜNG
 • Vinh danh GĐKD năm 2020
 • Địa chỉ: Ninh Bình
 • SĐT: 0995.888.246
MR. NÔNG VIẾT CƯỜNG
 • Vinh danh GĐKD năm 2020
 • Địa chỉ: Bắc Giang
 • SĐT: 0995.888.246
MR. GIÀNG DÙNG LỪU
 • Vinh danh GĐKD năm 2020
 • Địa chỉ: Lào Cai
 • SĐT: 0995.888.246
MS. NGUYỄN THỊ VẠN
 • Vinh danh GĐKD năm 2020
 • Địa chỉ: Sài Gòn
 • SĐT: 0995.888.246
MR. NGUYỄN VĂN TRỌNG
 • Vinh danh GĐKD năm 2020
 • Địa chỉ: P. Thạch bàn, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội
 • SĐT: 0995.888.246
Vinh danh MDRT 2020
 • Địa chỉ: Số 38, tổ 12, P. Thạch bàn, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội
 • SĐT: 0995.888.246
NCT3 vinh danh Doanh nghiệp năm 2018
 • "Top 50 Sản Phẩm Chất Lượng Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng" năm 2018
 • Địa chỉ: Số 38, tổ 12, P. Thạch bàn, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội
 • SĐT: 0995.888.246
Lễ vinh danh doanh nhân xuất sắc và kỉ niệm 9 năm thành lập NCT3
 • Địa chỉ: Số 38, tổ 12, P. Thạch bàn, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội
 • SĐT: 0995.888.246
CHỦ TỊCH TRẦN ĐỨC MINH
 • TẠI THE BEST OF ASIA BEAUTY 2020
 • Địa chỉ: Số 38, tổ 12, P. Thạch bàn, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội
 • SĐT: 0995.888.246
 • Gọi điện thoại