https://solaodong.hanoi.gov.vn/tin-noi-bat/-/news/flvTsRaWoe0K/1/696064.html;jsessionid=9GPxd6Uuw-fyN7PHoVbkeCJb.undefined

 Sáng ngày 23/9/2022, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm phong trào thi đua “Người tốt, Việc tốt” (1992 - 2022), biểu dương “ Người tốt, Việc tốt” năm 2022.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đăng Ký Nhận Thông Tin

Bạn có thể đăng ký nhận tin khuyến mãi bất cứ lúc nào, những thông tin sẽ được gửi tới bạn nhanh nhất.

  • Gọi điện thoại